За гимназията

 

Професионална гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев" - Видин

 

ПРЕДЛАГА:


Средно образование след XII клас за всички професии и специалности и възможности за кандидатстване във всеки ВУЗ;

 


Степен на професионална квалификация по съответната професия –II и III степен

 


Традиции – 59-годишен професионален и творчески опит;

 


Новаторство – Европейски проекти по:

 

- Програма "Еразъм +"

 

- Програма „Леонардо да Винчи”

 

- Програма „Коменски”;

 

- Програма „Младежта в действие"

 

- Проект "Твоят час"

 

- Проект „УСПЕХ” към МОН;

 

- Проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” към МОН