Учебни планове

 

 

 

професия, специалност прием след: учебен план
8110201 Организация на обслужването в хотелиерството - 3 СПК, проф.811020 Администратор в хотелиерството, ПН 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 7 клас Изтегли от тук...
8110603 Кетъринг - 3 СПК, проф.811060 Ресторантьор, ПН 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 7 клас Изтегли от тук...
8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - 3 СПК, проф.811060 Ресторантьор, ПН 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 8 клас Изтегли от тук...
8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки - 2 СПК, проф.811070 Готвач, ПН 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 8 клас Изтегли от тук...