Учебен процес

 

 

Направление

Професия

Специалност

Производство на храни и напитки Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Администратор в хотелиерството Организация на обслужването в хотелиерството
Ресторантьор Кетеринг
Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки
Ресторантьор Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения