График на сесиите

 

График на сесиите - задочна форма на обучение Виж тук...

 

 

График за провеждане на Държавни изпити за придобиване на II и III степен Виж тук...

 

 

График за провеждане на изпити самостоятелна форма Виж тук...