Проекти


 

Посетете ни във Facebook

 

ПГТ "Михалаки Георгиев"

 

Проект "Твоят час"

 

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2"

http://tvoiatchas.mon.bg/

 

 

 

 

Презентация за дейностите по проект "Твоят час" по клубове за учебната 2017/2018 година. Виж тук...

 

 

Клубове в ПГТ "Михалаки Георгиев"

по проект "Твоят час" за учебната 2017/2018година

 

 • "На ти с ИТ" - ръководител г-жа Бисерка Каменова

 

 • "Дигитално компетентни" -ръководител г-жа Бисерка Каменова

 

 • "Без математика не мога" - ръководител г-н Красимир Герасимов

 

 • "Езикът като културен код" - ръководител г-жа Цанка Крумова

 

 • "Математика 9 клас" - ръководител г-жа Лидия Микова

 

 • "Да опознаем себе си" - ръководител г-жа Мария Петкова

 

 • "Кетъринг" - ръководител г-жа Аксиния Петрова

 

 • "Моята фирма" - ръководител г-жа Розалина Илиева

 

 • "Английският е нужен" -ръководител г-жа Здравка Спасова

 

 • "Лесен английски" - ръководител г-жа Цецка Кехайова

 

 

 

Публикувано на 27.04.2017г.

 

Ученици от група за подпомагане „Общувай грамотно“ и „Слово“ по проект „Твоят час“ представиха живота и делото на Михалаки Георгиев с презентация във фоайето на гимназията. Най-любознателните и наблюдателните се отличиха в тематичната викторина. Виж тук...

 

 

Публикувано на 27.04.2017г.

 

Ученици от групите за преодоляване на обучителни затруднения „На ти с ИТ“ и "Дигитално компетентни" по проект „Твоят час“ послучай 58 годишнина на гимназия създадоха презентация за дейностите на учениците от ПГТ "М. Георигев".Виж тук...

 

 

Публикувано на 27.04.2017г.

 

УУченици от група за преодоляване на обучителни затруднения „Да учим с компютри“ по проект „Твоят час“ създадоха и обобщиха презентация за дейностите на всички клубове по проект "Твоят час" в ПГТ "М. Георигев".Виж тук...

 

 

СЪВЕТ ПРИ ПГТ "МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ" - ВИДИН

 

Състав: Албена Йорданова Михайлова,Цветанка Аспарухова Найденова,Албена Йончева Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

 

       От новата 2016/2017 учебна година в ПГТ „Михалаки Георгиев“ стартира проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ - финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Дейностите по проектът „Твоят час“ в ПГТ „Михалаки Георгиев“ са насочени към учениците за развитие на извънкласни дейности по интереси и извънкласни дейности за компенсиране на образователни затруднения.
Проектът ще продължи 29 месеца.
Акцент ще бъдат допълнителните дейности по английски език, български език, математика и информационни технологии. Всеки ученик със затруднения ще може да участва в две дейности за компенсиране на затрудненията и в още една по интереси.
 Групите за учениците с обучителни затруднения ще са до 10 ученици, а тези по интереси – до 25.
Дейностите по интереси ще са в областите Наука, техника и технологии; Здравно образование и здравословен начин на живот; Гражданско образование; Предприемачество; Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене и Изкуства, култура и спорт и др.

 

 

За учебната 2016-2017 година са сформирани следните групи:

 

Дейности и ръководители:

 

1.Дейности за преодоляване на обучителни затруднения

 

 • "Френски език във формата на НВО" - тематична област "Чужд език" - р-тел Стефка Лалова
 • "Без математика не мога" - тематична област "Математика" - р-тел Красимир Герасимов
 • "Езикът като културен код" - тематична област "Чужд език"- р-тел Цанка Крумова
 • "Границите на моя език - граници на моя свят" - тематична област "Чужд език" - р-тел Цанка Крумова
 • "Лесен английски" - тематична област "Чужд език" - р-тел Цецка Кехайова
 • "Занимателен английски" - тематична област "Чужд език" - р-тел Здравка Спасова
 • "Общувам грамотно" - тематична област "БЕЛ" - р-телТаня Петрушанова
 • "Слово" - тематична област "БЕЛ" - р-тел Таня Петрушанова
 • "Дигитално компетентни" - тематична област "Дигитална компетентност" - р-тел Бисерка Каменова
 • "На "ти" с ИТ" - тематична област "Дигитална компетентност" - р-тел Бисерка Каменова
 • "Да учим с компютри" - тематична област "Дигитална компетентност" - р-тел Марияна Томова

 

2. По интереси:

 

 • "Краезнание" - тематична област "Гражданско образование - р-тел Емилия Николова
 • "Млад франкофон" - тематична област "Гражданско образование" - р-тел Стефка Лалова
 • "Биологията - забавна, интересна, полезна" - тематична област "Здравно образование и здравословен начин на живот - р-тел Йорданка Михалкова
 • "Да опознаем себе си" - тематична област "Гражданско образование" - р-тел Мария Петкова
 • "Иновативни в туризма" - тематична област "Предприемачество" - р-тел Валентина Митова
 • "Моята фирма" - тематична област "Предприемачество"- р-тел Розалина Илиева
 • "Да кроим и шием" - тематична област " Наука, техника и технологии" - р-тел Аксиния Петрова
 • "Млад огнеборец" - тематична област "Спорт" - р-тел Емилия Захариева
 • "Шах" - тематична област "Спорт" - р-тел Виктор Найденов

 

Галерия Виж тук...