Проекти


 

Посетете ни във Facebook

 

ПГТ "Михалаки Георгиев"

 

Проект по програма "Леонардо да Винчи"

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА

“ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”, ПРОГРАМА “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”, “ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА – МОСТ МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО

И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”, № 2013-1-BG1-LEO01-08851

 

 

 

 

Целите на проекта са:


1.  Надграждане на своите професионални компетенции в страна с традиции в
туризма и богат опит в иновациите при туристическото обслужване.
2.   Усъвършенствуване  и  взаимстване  на  нови  техники  и  технологии  при преработка на хранителни продукти и приготвяне на кулинарни изделия и напитки- Cook and chill, Cuisson-soud-vide и др.;
3.  Обучаване със съвременно технологично оборудване за приготвяне на здравословна храна;
4.  Надграждане на знанията за спецификата на здравословната кухня базирана на типичните за средиземноморската кухня, нови методи на обработка и приготвяне на природосъобразна и здравословна храна; ще усвоят особеностите на андалуската кухня като съчетание от средиземноморска и мавританска кулинарна култура;
5.  Усъвършенстване   на   професионалните   си   умения   и   компетенции   за обслужване на гостите в ресторанти и хотели по системите на обслужване Ол инклузив,Ултра Ол инклузив и др. /ресторанти от типа Pay what you want и други нови форми на обслужване/;
6.   Усвояване на европейските хигиенни норми и ще се обучат по спазване на европейските норми за хигиена и стандарти за приготвяне на храна, които се въвеждат у нас като  стандарт под името ХАСЕПС система;
7.  Придобиване на умения за  прилагане на новата в хотелиерското обслужване система „Грижа за клиента”, включваща изискванията към поведението на обслужващия персонал към гостите, което е проблем за българския туристически бизнес; ще наблюдават и участват в иновативни практики на прилагане на туристическа  анимация  в  хотелиерството  като  нова  форма  на  привличане  на туристи от семеен тип, предпочитана от испанските туристи.
8.   Запознаване   с  испанската  иновативна  система  в  областта  на  туризма
„Таймшеъринг”;
9.   Подобряване на специфичната си професионална чуждоезикова подготовка;
10.  Запознаване  с  формите,  методите  и  ролята  на  реклама  в  туристическия бизнес;
11.   Развиване на уменията си за социализация в непозната обстановка.

 

 

 

 

  • Обява за стартиране на дейностите по Проект “ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА – МОСТ МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”Виж тук...
  • Обявление за включване в проекта сред учениците от ПГТ "М. Георгиев" - Видин Виж тук...
  • Предварителен изпит по английски език Виж тук...
  • Резултат от предварителният подбор Виж тук...
  • Резултати от изпита по английски език Виж тук...
  • График за занятията по проект“ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА – МОСТ МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ” Виж тук...