Прием

 


 

Посетете ни във Facebook

 

ПГТ "Михалаки Георгиев"

 

Прием след 8 клас 2017г.

Изтегли брошура тук... Изтегли афиш тук... График - след завършен 8 клас

 

Професия: ФРИЗЬОР
Специалност: Фризьорство

 

БАЛООБРАЗУВАЩИ:

  • Български език и литература 
  • Изобразително изкуство х2
  • Биология х2

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 4 год. (9-12 клас)
Придобиват втора степен на професионална квалификация

за майсторство, естетика и красота.


РЕАЛИЗАЦИЯ:
Възможност за собствен бизнес; моден стилист в театър, кино, телевизионно студио.

 

 

Професия:  Готвач
Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки


БАЛООБРАЗУВАЩИ:

  • Български език и литература х2
  • Чужд език х2
  • Биология

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 4 год.(9-12 клас)
Придобиват втора степен на професионална квалификация


РЕАЛИЗАЦИЯ: Работа в заведения за обществено хранене в страна и чужбина; в железопътния, речния и морския транспорт.



 

Професия: РЕСТОРАНТЬОР
Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения


БАЛООБРАЗУВАЩИ:

  • Български език и литература х2
  • Чужд език х2
  • География

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 4 години (9-12 клас)
Придобиват трета степен на професионална квалификация


РЕАЛИЗАЦИЯ:Организиране, планиране и обслужване на кетърингови събития.

 



Професия: ШИВАЧ
Специалност: Шивачество

 

 

  • Удостоверение за завършен VIII клас

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 2 год.
Придобиват първа степен
на професионална
квалификация


РЕАЛИЗАЦИЯ: Работа в предприятия на шевната промишленост;

възможност за собствен бизнес.