Прием 2018 - 2019

Изтегли: Брошура...; Афиш...; График-след завършен 7 клас

Публикувано на 18.06.2018г.

На вниманието на всички седмокластници, които ще кандидатстват в ПГТ „Михалаки Георгиев“


Комисията за приемане на документи на кандидатсващите ученици и записване на класираните, назначена със заповеди на директора № 934 / 11.04.2018г. и № 1231/ 13.06.2018г. ще работи съгласно графика за дейностите на МОН с работно време от 08:00 до 18:00 часа в работните дни от 20.06.2018г

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ" - ВИДИН


ПРЕДЛАГА:
Средно образование след XII клас за всички професии и специалности и възможности за кандидатстване във всеки ВУЗ;
Степен на професионална квалификация по съответната професия –II и III степен
Традиции – 59-годишен професионален и творчески опит;
Новаторство – Европейски проекти по:

  • Програма „Еразъм +“;
  • Програма „Леонардо да Винчи”;
  • Програма „Коменски”;
  • Програма „Младежта в действие”;
  • Проект „ТВОЯТ ЧАС” към МОН;
  • Проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” към МОН

 

  РАЗПОЛАГА с ново съвременно европейско оборудване:
-Кабинет по хотелиерство
-Учебни кухни със зали за дегустация на съвременно ниво, с кетърингово обслужване
-Кабинет по сервиране и барманство;
-Ученически бюфет със зала за хранене;
-Три компютърни кабинета,
-Езиков кабинет и мултимедийни продукти
-Библиотека;

 

ПРЕДРАЗПОЛАГА към творчески изяви в изложби,  конкурси, спортни секции и клубове.