Правилник на училището

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГТ „МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ“ – ВИДИН


 

Процедура за освобождаване от учебен предмет „Физическо възпитание и спорт“.

 

Инструкция за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на екскурзии, зелени училища, участие в проекти, производствени практики и други организирани от училището мероприятия.

 

Правила за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал в училище.

 

Процедура за валидиране на знания, умения и компетентности.