Държавни изпити по професионална подготовка

 

 

 

ГРАФИК за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

за придобиване на втора и трета степен

на професионална квалификация.

Виж тук....