Урок по “Принудителни и административни мерки и наказания за нарушителите”

Uncategorized

На 23.11.2022г. в ПГТ “Михалаки Георгиев” бе проведен урок с учениците от Xа и Xв клас по БДП на тема :
“Принудителни и административни мерки и наказания за нарушителите” с участието на началник пътна полиция град Видин – ст. инспектор Ивайло Обретенов.