След VII клас

ПГТ “Михалаки Георгиев” – Видин обявява НОВ прием за учебната 2024 – 2025 учебна година!

Специалности:
– Готвач
= Начин на балообразуване:
// Оценка от НВО по БЕЛ х 3
// Оценка от НВО по Математика х 1
// Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование:
– Биология и здравно образование х 1;
– Изобразително изкуство х 1.


– Ресторантьор – Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения.

= Начин на балообразуване:
// Оценка от НВО по БЕЛ х 3
// Оценка от НВО по Математика х 1
// Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование:
– География и икономика х 1;
– Биология и здравно образование х 1.


– Ресторантьор – Кетъринг / ДУАЛНА ФОРМА
/ Разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
= Начин на балообразуване:
// Оценка от НВО по БЕЛ х 3
// Оценка от НВО по Математика х 1
// Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование:
– География и икономика х 1;
– Биология и здравно образование х 1.


– Рекламна графика / Разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
=Начин на балообразуване:
// Оценка от НВО по БЕЛ х 3
// Оценка от НВО по Математика х 1
// Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование:
– Информационни технологии х 1;
– Изобразително изкуство х 1.