Ръководство

Състав:


Евлогия Манджукова  – Директор ПГТ „Михалаки Георгиев“
Стефка Лалова  – ЗДУД
Валентина Митова  – ЗДУПД

Педагогически съветник: Мария Петкова
Ръководител на направление “ИКТ”: Саша Младенова