Профил на купувача

2023 – 202412-август-2022 //
Обявление за възлагане на обществена поръчка
– Ремонтни дейности в ПГТ “Михалаки Георгиев” – Видин


2022г.


2021г.


2020г.


2019г.