https://upraktiki.mon.bg/

На основание заповед РД 09-4399/15.11.2021г Професионална гимназия по туризъм “Михалаки Георгиев” Видин отново е лидер в участието си по проект “Ученически практики” 2, което е показател за качествената подготовка, която получават учениците в училището по професиите, които изучават и за пълноценното сътрудничество с работодателите, които са партньори по проекта. През учебната 2021-2022 от училището бяха включени 38 ученици, които след приключване на проектните дейности, получиха по 370лв. стипендия.
За учебната 2022-2023 г. се включиха 42 ученици, които след оформяне на проектната документация, ще стартират практическото обучение при работодателите, партньори по проекта.

От Ръководителя на проекта