Прием

2024 – 2025


2023 – 2024


ПГТ “Михалаки Георгиев” – Видин обявява НОВ прием за учебната 2023 – 2024 учебна година!

Специалности:

– Готвач

РЕАЛИЗАЦИЯ:
Възможност за собствен бизнес – малки заведения за хранене или семейни хотели;

Достигане на високо майсторство в кулинарното изкуство при приготвяне на различни ястия, както и създаване на нови рецепти;

Планиране и организация на дейността в кухненския блок на различните заведения за хранене;
—————————————————————————–

– Ресторантьор – Производство и обслужване в заведения за хранене.

РЕАЛИЗАЦИЯ:
– ГОТВАЧ;
– СЕРВИТЬОР;
– БАРМАН;
– Управител на ресторанти и заведения за хранене;
– СОБСТВЕН БИЗНЕС;
—————————————————————————-

– Ресторантьор – Кетъринг / ДУАЛНА ФОРМА

РЕАЛИЗАЦИЯ:
– Управление на кетърингова фирма;
– Организиране, планиране и обслужване на кетърингови събития, тържества и др.
– Управител на ресторанти и заведения за хранене;
——————————————————————————
– Рекламна графика
(STEAM)
Рекламната графика е художествена форма на атрактивните съвременните комуникации, съчетаваща графичния дизайн, плаката и дигиталните технологии.
Часовете по рисуване, живопис, шрифт и компютърна графика, както и всички други общообразователни дисциплини, създават у учениците отлични изобразителни способности, графична култура и динамично логическо мислене.
Обучението по специалността включва гражданско образование и медийна грамотност . Изгражда млади хора с качества и умения за работа в екип, толерантност, активна гражданска позиция които им гарантира реализация в професионален план.

След завършване на специалност „Рекламна Графика“ дипломантите могат да продължат образованието си, като кандидатстват в следните висши учебни заведения и специалности:

Национална художествена академия
– Специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
– Специалност КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ И ПЕЧАТНА ГРАФИКА
– Специалност ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН
– Специалност РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН

Русенски университет “Ангел Кънчев”
– Промишлен дизайн

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
– Специалност Изящни изкуства-графичен дизайн и визуални комуникация

Нов български университет
-Плакат и рекламен дизайн
-Графичен дизайн
-Анимационно кино
-Реклама

ТУ – София
– Инженерен дизайн
и други университети в страната и чужбина.


ПГТ “Михалаки Георгиев”

  РАЗПОЛАГА с ново съвременно европейско оборудване:
-Кабинет по хотелиерство
-Учебни кухни със зали за дегустация на съвременно ниво, с кетърингово обслужване
-Кабинет по сервиране и барманство;
-Ученически бюфет със зала за хранене;
-Три компютърни кабинета,
-Езиков кабинет и мултимедийни продукти
-Библиотека;

ПРЕДРАЗПОЛАГА към творчески изяви в изложби,  конкурси, спортни секции и клубове.