Прием


Видеото е информативно и проучвателно с цел да запознае бъдещите осмокласници с настоящите професии, които се изучават в ПГТ “Михалаки Георгиев” и такива, които биха се предложили през учебната 2022 – 2023 година.

ПГТ “Михалаки Георгиев”

  РАЗПОЛАГА с ново съвременно европейско оборудване:
-Кабинет по хотелиерство
-Учебни кухни със зали за дегустация на съвременно ниво, с кетърингово обслужване
-Кабинет по сервиране и барманство;
-Ученически бюфет със зала за хранене;
-Три компютърни кабинета,
-Езиков кабинет и мултимедийни продукти
-Библиотека;

ПРЕДРАЗПОЛАГА към творчески изяви в изложби,  конкурси, спортни секции и клубове.