“Оказване на първа долекарска помощ при ПТП”

Uncategorized

На 22.11.2022г. в ПГТ “Михалаки Георгиев”-Видин в ЧК се проведе практическо занятие по БДП с участието на екип доброволци от БЧК -Видин. В занятието участваха ученици от XI-тите класове и им беше показана демонстрация по “Оказване на първа долекарска помощ при ПТП”.
Участниците се научиха на съвкупност от прости, но достатъчно целесъобразни и ефективни мерки за спасяване живота на пострадалите и предотвратяване развитието на евентуалните възможни рискове за здравето им.