„Мениджър за един ден“

Uncategorized

Нашите участници в инициативата „Мениджър за един ден“, 27 април 2023 са:

1. Далия Сашкова Ванкова от 12в клас получи правото да е част от екипа на Hewlett Packard Enterprise, Мениджър отдел “Логистика и глобално планиране” – София.

2. Невена Красимирова Иванова от 11б клас в УниКредит Булбанк – Видин.

Те минаха през процеса на кандидатстване, одобрение и участие в желаната от тях организация – домакин, и натрупаха безценен опит.