Колектив

Учители общообразователна подготовка:

Таня Петрушанова – главен учител
Стефка Лалова
Миглена Петрова
Цецка Кехайова
Здравка Спасова
Красимир Герасимов
Лидия Микова
Мирела Михайлова
Йорданка Михалкова
Любен Добрев
Емилия Николова
Ива Петрова
Саша Младенова
Виктор Найденов
Златка Николова
Емилия Захариева

Учители  професионална
подготовка:

Валентина Митова
Милена Минкова
Розалина Илиева
Габриела Георгиева
Вермоленка Станева
Ирена Тончева
Цецка Александрова
Албена Георгиева
Веселка Василева
Надя Кирилова
Цанка Крумова
Аксиния Георгиева