История

Училището е създадено през 1959 година като ПТУ по облекло и обществено хранене с две специалности – дамско облекло и обществено хранене. По-късно са открити и специалностите мъжко облекло и обувно производство.
От 1961/1962 година има и специалност Мъжко облекло до 1974/1975 година.
От 1963/1964 година – Обувно производство до 1972/1973 година.
От учебната 1972/1973 година след преобразуване в СПТУ по облекло и обществено хранене “Вела Пискова” дава средно образование на завършилите ученици.
От 1972/73 година започва вечерно обучение, задочно обучение и заводски паралелки в ПУЦ на завод “Вида Стил” до 1985/1986 година.
От 1980/1981 година специалността Обществено хранене е преместена в СПТУ гр. Димово.
От 1981/1982 година с нов учебен план професията в СПТУ се наименува Оператор в шевното производство.
От 1983/1984 година става СПТУ по облекло “Вела Пискова” с УПК по лека промишленост и обществено хранене. Учебно професионалния комплекс е с 1 година срок на обучение в 11 клас и дава квалификация по професиите Оператор в шевното производство, Кулинар и Оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия до 1989/90 година.
От учебната 1983/84 училището дава средно образование по професия Оператор в шевното производство, а от 1990/91 по професията Кулинар.
От 1990 година училището се именува СПТУ по облекло – Видин.
През 1987 г. е приета първата паралелка четиригодишен техникум по специалността Моделиране и конструиране на облеклото даваща средно специално образование.
1988/1989 г. Технология на облеклото – двегодишен задочен курс, след средно образование до 1996/1997 година.
1988/1989 г. Техника и технология на облеклото и Моделиране и конструиране на облеклото
1991/1992 г. Оператор в плетачното производство;
1992/1993 г. Организатор в шевното производство;
1990/1991 година Оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия – ОПХССИ
1994/1995 г. Моделиране и конструиране на облеклото с разширено изучаване на немски език след 7 клас;
През 1995 година със Заповед на МОМН училището е преобразувано в Техникум по облекло и хранене.
1995/1996 г. Технология и мениджмънт на производството и обслужването в заведенията за хранене;
1997/1998 г. Моделиране и конструиране на облеклото с разширено изучаване на френски език след 7 клас;
1998/1999 г. Технология на производството и обслужването в общественото хранене;
2000/2001 г. Оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия;
2000/2001 г. Моделиране и конструиране на облеклото с интензивно изучаване на английски език след 7 клас
От учебната 2004/2005 година техникумите са преобразувани в професионални гимназии и училището ни става Професионална гимназия по облекло и хранене.

2004/2005 г. Съгласно нов учебен план професиите са: Моделиер технолог на облекло, Оператор в производството на облекло.
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост (Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия), Ресторантьор и Готвач;
2005/2006 г. Организатор на производството на облекло;
2007/2008 г. Сервитьор-барман

От началото на 2009 година в чест на 50 годишния юбилей с Решение на Педагогическия съвет и Заповед на Министъра на образованието Професионална гимназия по облекло и хранене получава името “Михалаки Георгиев”.
2012/2013 г. Съгласно заповед № РД-14-22 от 25 март 2013г. и заповед РД-14-37 от 26 април 2013г. на МОМН ПГОХ “Михалаки Георгиев”, считано от 01.08.2013г. се преобразува в

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ “МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ” – ВИДИН