Информационни технологии – 8 клас

Раздел IV: Създаване и публикуване на информация в интернет.

Тест за проверка на знанията в края на IV раздел – ИТ за 8 клас.


ИЗХОДНО НИВО по Иформационни технологии за 8 клас