За училището

Професионална гимназия по туризъм “Михалаки Георгиев” – Видин

ПРЕДЛАГА:


Средно образование след VII клас


Степен на професионална квалификация по съответната професия –II и III степен


Новаторство – Европейски проекти по:

– Програма “Еразъм +”

– Програма „Леонардо да Винчи”

– Програма „Коменски”;

– Програма „Младежта в действие”

– Проект “Твоят час”

– Проект „УСПЕХ” към МОН;

– Проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” към МОН

ПГТ “Михалаки Георгиев”

  РАЗПОЛАГА с ново съвременно европейско оборудване:


-Кабинет по хотелиерство
-Учебни кухни със зали за дегустация на съвременно ниво, с кетърингово обслужване
-Кабинет по сервиране и барманство;
-Ученически бюфет със зала за хранене;
-Три компютърни кабинета,
-Езиков кабинет и мултимедийни продукти
-Библиотека;

ПРЕДРАЗПОЛАГА към творчески изяви в изложби,  конкурси, спортни секции и клубове.