Актуализация на информационната база от заместващи учители в област Видин.

Новини

Министерство на образованието и науката.
Регионално управление на образованието – Видин.
Актуализация на информационната база от заместващи учители в област Видин.

В информационната база могат да се регистрират:
– специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и “учител по..” учебен предмет
– студенти, обучаващите се за придобиване на педагогическа квалификация

Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляра, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.