Администрация

Владислава Еленкова – Главен счетоводител в ПГТ “Михалаки Георгиев”
Ягодка Цокова – Завеждащ административна служба в ПГТ “Михалаки Георгиев”
Албена Иванова – Касиер – счетоводство в ПГТ “Михалаки Георгиев”
Елвира Мишина – Домакин и технически изпълнител в ПГТ “Михалаки Георгиев”

Имейл: vidin_toh@abv.bg
info-500110@edu.mon.bg