Администрация

Красин Маринов – Главен счетоводител в ПГТ “Михалаки Георгиев”
Ягодка Цокова – Завеждащ административна служба в ПГТ “Михалаки Георгиев”
Бисерка Иванова – Касиер – счетоводство в ПГТ “Михалаки Георгиев”
Елвира Мишина – Домакин и технически изпълнител в ПГТ “Михалаки Георгиев”