Самостоятелна форма

 

Училищен учебен план Виж тук...

 

ГРАФИК И ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ
ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ (03.01.- 31.01.) 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА. Виж тук...